Crossborder transaktioner

Køb og salg af ejendomme/ejendomsprojekter på udenlandske markeder

Når virksomheder og investorer retter opmærksomheden mod internationale markeder, ser de i stigende grad videre end de traditionelle muligheder i bestræbelserne på at opnå højere vækst, afkast og konkurrencefordele. Også her tilbyder vi vor ekspertise.

Vincit Advokater bistår danske og udenlandske ejendomsselskaber og investorer med køb og salg af ejendomme og ejendomsprojekter på udenlandske markeder. Dette sker med Vincit Advokater som forhandlingspartner og tovholder på handlen.

En proces som vi styrer og koordinerer i samarbejde med nogle af de dygtige rådgivere fra vores internationale netværk, som vi har opbygget via vores mange års erfaring i branchen.

På den måde sikrer vi vores kunder den bedst mulige rådgivning i både ind – og udland.